วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมการสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น

ศูนย์ฝึกอบรมผู้ผลิตสื่อเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการสื่อข่าวและการเขียนข่าว เบื้องต้น ซึ่งจะกินเวลาสองสัปดาห์ ปิดรับสมัคร 17 พ.ค.นี้

การอบรมดังกล่าวจะมีผู้สื่อข่าวอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องงานข่าวร่วมกันให้ความรู้ในเรื่องหลักการการเขียนข่าวและจริยธรรมของนักข่าว เนื้อหาการอบรมรวมไปถึงการทำความเข้าใจว่าอะไรคือข่าว การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ การเขียนข่าวและวิธีการตั้งคำถาม ผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีโอกาส ได้ฝึกเขียนบทความ ทำรายงานข่าวจากเนื้อหาและประเด็นของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เช่นในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การอพยพและแรงงาน สิทธิมนุษยชน ประเด็น ทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังจะได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าวและเก็บข้อมูลประกอบการเขียนอีกด้วย

การอบรมหนนี้ขึ้นจัดสำหรับนักข่าวและนักเขียนอิสระหรือผู้ที่ประสงค์จะทำงานด้านการทำข่าว ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวนสิบสองคนจะได้เข้าร่วมในการอบรมส่วนการคัดเลือกจะพิจารณาจากประสบการณ์ทักษะ อาจมีการสัมภาษณ์ประกอบด้วย

ผู้สนใจกรุณากรอกใบสมัครได้ตาม แบบฟอร์มที่แนบมา สำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในสายงานสื่อมวลชนอยู่แล้วโปรดส่งตัวอย่างงานมาพร้อมกับใบสมัคร กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 17 พค. 2553 ไปที่อีเมล์ Media.Training.Center@pobox.comผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือก ให้ทราบว่าได้เข้าร่วมรับการอบรมภายในวันที่ 18 พค. 2553 การอบรมจะเริ่ม วันที่ 24 พค. 2553 จนถึง 4 มิย. 2553 ยกเว้นเสาร์อาทิตย์ สถานที่อบรม คือที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้ผลิตสื่อ เยื้องๆอพาร์ทเม้นท์ออมทอง ใกล้โรงแรมซีเอสปัตตานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นวลน้อย ธรรมเสถียร noithamma@gmail.com, 089-8189592 หรือที่ ราชพล เหรียญศิริ rachaphon@internews-bkk.com, 089-6323313